| | |

Educaentorn

Recursos

Ajuntament de Castellbisbal

Acollida lingüística per a dones nouvingudes
El projecte parteix de la base que el coneixement i l’ús del català és l’eina idònia per potenciar el sentiment de pertinença i obrir perspectives en camps diversos. És per això que la Plataforma d’Acollida té per objectiu que totes les dones assoleixin uns coneixements mínims que els permetin afrontar, totes soles, situacions de la vida quotidiana com poden ser entendre un cartell o una informació senzilla o bé fer un tràmit administratiu.
A partir de l’aprenentatge de paraules clau en català, se’n fomenta l’autonomia i que siguin capaces de, per exemple, assistir a una reunió a l’escola sense haver de necessitar que algú els faci de traductor.
Destinataris
Adults
Objectius d’aprenentatge/Competències
L’objectiu és ajudar a les dones estrangeres perquè entenguin el català i puguin participar de forma més activa en la vida social i cultural del poble.
Observacions
Metodologia pràctica Les classes segueixen una metodologia basada en la pràctica oral i en exemples de proximitat. També és fonamental l’establiment d’una relació de confiança i complicitat entre els docents i les alumnes. A qui s’adreça? L’Acollida Lingüística està oberta a aquelles dones que vulguin participar en un espai on es bastiran ponts d’entesa a través de la
Preu
Gratuït
Durada
Sense especificar
Calendari
Sense especificar
Horari
Consulteu l’horari
Aforament per sessió
Sense especificar

Municipi
Castellbisbal
Lloc on es realitza
Espai Jove
Calendari d'inscripció
Sense especificar
Contacte
Departament d’Igualtat
T. 937720055
igualtat@castellbisbal.cat
https://www.castellbisbal.cat/
Gestionat per
Ajuntament de Castellbisbal (gestió indirecta)

Àrea o departament
Serveis a la Ciutadania


Accessibilitat | Ajuda | Avís legal | Contacte

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222