| | |

Educaentorn

Recursos

Ajuntament de Piera
Formació del Servei de Primera Acollida
CONEIXEMENTS LABORALS I DE LA SOCIETAT CATALANA
1. Curs de coneixement de la societat catalana (mòdul C)
2. Curs de coneixements laborals (mòdul B)

El curs de coneixement de la societat catalana té una durada de 16 hores i aborda diferents continguts distribuïts en els següents mòduls:
MÒDUL 1: Catalunya. Àmbit geogràfic, història, sistema polític i administratiu, partits polítics i eleccions, òrgans de govern.
MÒDUL 2: Serveis públics. Drets i deures en l’àmbit local, atenció sanitària, educació, habitatge, serveis socials, ocupació.
MÒDUL 3: Tràmits d’estrangeria. Estada regular, residència, reagrupament familiar, arrelament social, nacionalitat espanyola.
MÒDUL 4: Espai públic i convivència. Habitatge, comerç, medi ambient, participació, associacionisme.
MÒDUL 5: Cultura catalana. Llengua catalana, símbols nacionals, costums i tradicions, personatges il·lustres.

El curs de coneixements laborals té com a objectiu oferir coneixements bàsics per fer possible la plena efectivitat dels drets i deures laborals de l’alumnat, tant per a l'accés al món laboral com per al desenvolupament del lloc de treball i la carrera professional. Té una durada de 16 hores i aborda diferents continguts distribuïts en els següents mòduls:
MÒDUL 1: Normativa bàsica sociolaboral. Concepte de mercat laboral i característiques general de les relacions laborals. Emprenedoria i administració empresarial.
MÒDUL 2: Drets i deures laborals. Drets laborals bàsics, l’Estatut dels Treballadors i la negociació col·lectiva (convenis). Drets de l’empresariat. Deures derivats de la relació laboral.
MÒDUL 3: Funcionament del mercat laboral. Treball per compte aliè i el treball per compte propi. El contracte de treball. La nòmina i els seus continguts. El sistema de Seguretat Social.
MÒDUL 4: Informació sindical. Definició de sindicat. Representació legal de treballadores i treballadors i negociació col·lectiva. Afiliació i participació al sindicat. Delegades i delegats sindicals
MÒDUL 5: Mercat de treball i recerca d’ocupació. Responsabilitat personal en la recerca de feina. Els serveis d’informació, orientació i assessorament personalitzat. Eines per a la recerca de feina.

Destinataris
Joves
Adults
Objectius d’aprenentatge/Competències
Curs de coneixements laborals: 1. Tenir nocions bàsiques de legislació en l’àmbit sociolaboral. 2. Entendre el funcionament del mercat laboral català. 3. Conèixer els drets i deures bàsics d’una relació laboral. 4. Conèixer les eines per millorar el perfil professional. 5. Saber on adreçar-se a l’hora de trobar la informació i l’assessorament necessaris en cada situació laboral concreta.
Preu
Gratuït
Durada
15h
Calendari
Sense especificar
Horari
Consulteu l’horari
Aforament per sessió
20

Municipi
Piera
Lloc on es realitza
Equipament municipal
Calendari d'inscripció
0
Contacte
Anahí de Febrer
T. 938051585
ciutadania@anoia.cat
Gestionat per
Consell Comarcal de l'Anoia


Accessibilitat | Ajuda | Avís legal | Contacte

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222