| | |

Educaentorn

Recursos

Cerca

Criteris: subcategoria "Democràcia i ciutadania"

Trobats 61 resultats
Descarrega els resultats
5
...
Activitats / Democràcia i ciutadania
Identificar aquelles conductes que puguin suposar l’exercici i/o el manteniment de situacions d’assetjament, abús o violència entre iguals.
Desenvolupar la capacitat de projectar diferents solucions autòno¬mes, assertives, no violentes, no masclistes i no racistes per un mateix conflicte i de portar-les a terme.
Afavorir un clima escolar de rebuig a la violència i els maltracta¬ments.
Santa Perpètua de Mogoda
Activitats / Democràcia i ciutadania
Activitat de superació d’estereotips de gènere.
Castellbisbal
Activitats / Democràcia i ciutadania
Facilitar l’empatia cap a la persona víctima d’una situació injusta i cap a la persona que gaudeix de privilegis per raó de gènere.
Reconèixer les desigualtats socials entre homes i dones i fomentar el seu qüestionament.
Mostrar elements de reflexió i models alternatius d’identitats perso¬nals diferenciades i positives.
Santa Perpètua de Mogoda
Activitats / Democràcia i ciutadania
Reflexionar sobre els estereotips que tenim respecte a l’home i a la dona per poder modificar aquestes creences.
Fer saber que qualsevol feina és apta per a qualsevol persona inde¬pendentment del gènere d’aquesta.
Posar en valor les tasques domèstiques i de cures.
Santa Perpètua de Mogoda

Accessibilitat | Ajuda | Avís legal | Contacte

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222