| | |

Educaentorn

Recursos


Escola bressol Bambi
L’escola bressol Bambi és una escola privada, no concertada, que imparteix el primer cicle d’educació infantil, de caràcter no obligatori, adreçat a infants d’edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys. L’escolarització dels infants d’aquestes edats compleix una funció educativa clau durant el primers anys de vida, ja que aporta elements d’aprenentatge per al desenvolupament personal.
L’objectiu de l’escola és contribuir al desenvolupament físic i motor, afectiu i emocional, social i intel·lectual dels infants proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.
L’escola té com a eix l’infant competent, protagonista actiu i amb curiositat i desitjos d’aprendre. És en aquest sentit que es configura un context en el qual s’ofereix als infants un conjunt d’experiències educatives que en promoguin el desenvolupament i l’aprenentatge. Es dona valor educatiu a tots els moments i seqüències d’activitats. Una gran part dels objectius de l’educació infantil es porta a terme a través de les situacions de la vida quotidiana i la cura personal de l’infant: higiene, menjar, descans, etcètera. En aquests moments, els infants fan activitats de descoberta, experimentació, manipulació, construcció, moviment, recreació, representació, comunicació i convivència.

Per tal de respectar la responsabilitat fonamental de les mares i els pares en aquesta etapa, l’escola coopera estretament amb les famílies vetllant per aconseguir el benestar integral de l’infant en tots els àmbits. Per això es dóna importància i es potencia el treball de col·laboració mútua entre família i escola. Per part de l'escola bressol s'estableixen una sèrie de mecanismes que garanteixen la fluïdesa d'informació entre família i escola. Entre aquests mecanismes hi ha el contacte diari ja que la família deixa directament l’infant a l’aula i s'estableix un primer contacte entre tutor/-a i família . A part d'aquesta comunicació diària hi ha reunions plenàries d’inici de curs i acabat el període d’adaptació, entrevistes individuals, sempre que es demani, i agenda i/o fulls informatius.

Estimar als infants, acollir-los, tenir-ne cura, cerca el seu benestar, protegir-los, ajudar-los a canalitzar les seves pors, saber actuar davant les seves rebequeries i manifestacions agressives. Tot això, en un clima de tranquil·litat, respecte i llibertat que els proporcioni seguretat i alegria per ajudar-los a créixer amb autonomia i, a la vegada, a aprendre a compartir amb el grup i adquirir hàbits de comportament social.

Web
http://www.teia.cat/arees/educacio/centres-educati

Enllaç curricular
Biologia o geologia
Ciències socials, geografia o història
Educació física
Educació visual i plàstica
Física o química
Llengua i literatura
Música
Matemàtiques
Tecnologia
Transversal

Relació amb
Destinataris
Educació infantil 0-3
Famílies
Infants
Preu
consultar
Durada
Sense especificar
Calendari
Sense especificar
Horari
de 08:00 a 12:00h. i de 15:00 a 18:30h.
Aforament per sessió
Il·limitat

Municipi
Teià
Lloc on es realitza
Pg de la Riera, 34-36
Calendari d'inscripció
1
Contacte
Marta Ripol
T. 935403046
a8048514@xtec.cat
Gestionat per
Escola Bressol Bambi


Accessibilitat | Ajuda | Avís legal | Contacte

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222