Ajuntament de Palau-solità i Plegamans


Teatre- La perruca
Les nenes tenen vulva i els nens tenen penis. Les nenes juguen a nines i els nens a pilota, les noies busquen amor i els nois sexe, les dones tenen cura dels fills i els homes s’encarreguen de portar el sou a casa. Podem pensar que aquestes diferències vénen determinades pel sexe, és a dir, que es deuen a qüestions biològiques; o bé pel gènere, i per tant, que són construïdes en funció del nostre context històric, social i cultural. Que la masculinitat i la feminitat siguin diferents no és un problema. En canvi, sí que ho és partir només d’aquestes dues opcions, construïdes sobre un fals binarisme biològic, i que sobre aquestes diferències es construeixi una desigualtat que legitimi relacions de poder desiguals o inclús la patologització o invisibilització de qui “no entra” en aquestes normes.

Els rols que vénen definits des del naixement, diferenciant-se en funció del sexe i associant-hi un gènere determinat, determinen des de la primera infància la nostra identitat i afavoreixen també una determinada forma de relacionar-nos amb els nostres cossos, i amb les altres persones. Al mateix temps, invisibilitzen les realitats existents fora d’aquest binomi, dificulten la diversitat pel que fa a la vivència del binomi sexe-gènere, i dificulten també totes les opcions de sexualitat que s’allunyin de l’heternormativitat.

El fet de pensar que aquestes diferències tenen un origen social i cultural implica que les persones que formem part de la societat podem actuar, creant les condicions de possibilitat per a la transformació.

La Perruca pretén incidir sobre totes aquestes qüestions, a través del teatre artístic, i el teatre dels i les oprimides per al debat posterior. És important treballar-ho amb nens i nenes, i també amb els adults que els envolten (famílies, comunitat educativa), perquè ja tenen incorporats tots aquests imaginaris, que operen en la seva quotidianitat i en les relacions que estableixen. Sensibilitzar i donar eines per a afavorir la diversitat es fa molt necessari si volem començar a pensar en un futur lliure de discriminacions.

Objectius:
-Sensibilitzar sobre la realitat LGTBIQ
-Evidenciar que els rols associats al sexe i al gènere són construccions socials subjectes a canvi
-Identificar els diferents tipus de violències masclistes i transfòbiques
-Reflexionar sobre el paper i la corresponsabilitat de cadascú en les relacions interpersonals
-Empoderar de forma individual i col·lectiva als i les participants del grup.
-Identificar i combatre els estereotips
-Fomentar la visibilitat de la realitat transsexual en la infància
-Identificar els estereotips i tòpics associats a les persones trans
-Promoure l’expressió corporal per a l’exploració, imaginació i creació de personatges
-Prendre consciència de la dimensió macrosocial de les situacions viscudes a nivell personal, interpersonal i/o grupal.
-Proporcionar a agents educatius i famílies recursos o estratègies en clau de coeducació i prevenció.

Enllaç curricular
Transversal
Destinataris
Educació primària cicle inicial
Educació primària cicle mitjà
Educació primària cicle superior
Observacions
L’Activitat és a càrrec de l’entitat Nus Cooperativa i va destinada a nens i nenes de tots els cicles de primària. Disponibilitat limitada
Preu
Gratuït
Durada
1 hora i 20 minuts
Calendari
Sense especificar
Horari
Consulteu l’horari
Aforament per sessió
De 30 a 115 participants

Municipi
Palau-solità i Plegamans
Lloc on es realitza
Aula gran o teatre
Calendari d'inscripció
0
Contacte
Laura Serrano Morales (Tècnica d´Igualtat)
T. 938643012
igualtat@palauplegamans.cat
Gestionat per
Maria Ginard Rodríguez (suport tècnic d’Igualtat)


Ajuntament de Palau-solità i Plegamans C/Anselm Clavé,11 , 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona) T. 93 864 30 12 / erruzsj@palauplegamans.cat

Amb el suport de: